Contact | Registreren| Inloggen
rss
maandag, 15 oktober 2018
Thema's

Sport is emotie, sport geeft plezier en een gevoel van eigenwaarde.
In ontwikkelingslanden zijn weinig faciliteiten voor gehandicapten. Ze voelen zich vaak buitengesloten. Ze doen niet mee in de maatschappij. Landgenoten kijken vaak neer op mensen met een beperking. Dat dit anders kan, laten bijvoorbeeld de films zien van Terre des Hommes en van Netwerk (KRO). Kijk en beleef het zelf.

In veel ontwikkelingslanden heeft de vrouw nog een ondergeschikte rol aan de man. Vrouwen zijn minder vrij dan mannen in hun keuzes om zich te ontwikkelen en om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan de positieverbetering van vrouwen. Door sportactiviteiten aan meisjes en vrouwen aan te bieden, geef je hen de kans om zich te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te vergroten. Meisjes en vrouwen die in sport uitblinken, kunnen als een rolmodel voor andere meisjes en vrouwen gaan fungeren. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verandering van het zelfbeeld van vrouwen. Door meisjes samen met jongens te laten sporten – en door ouders en gemeenschapsleiders ervan te overtuigen dat sport ook positieve opbrengsten heeft voor hun dochters – kunnen ook de vooroordelen van jongens en mannen ten opzichte van meisjes bestreden worden. Een grotere zelfstandigheid in de sport kan leiden tot grotere zelfstandigheid op andere levensterreinen en draagt daarmee bij tot versterking van de positie en de rechten van vrouwen.

Binnen organisaties die hulp bieden in vluchtelingenkampen groeit de overtuiging dat sport en psychomotorische therapie een belangrijke functie kunnen hebben in het kader van traumaverwerking. Ze dragen bij aan het herwinnen van verstoorde lichamelijke, geestelijke of sociale functies.

Sport is een effectief communicatiemiddel in de bestrijding van HIV/AIDS omdat het in staat is de groepen die de grootste risico’s lopen om besmet te raken (vrouwen en jongeren, vooral meisjes) te bereiken. De doelgroep staat meer open voor de boodschap als het is ingebed in een sportactiviteit.

Het Thema Sport en Gezondheid behandelt zoals de naam al zegt kwesties rond sport en
gezondheid. Men ziet een mondiale stijging van niet overdraagbare ziekten zoals hart en
vaatziekten, kanker, diabetes en chronische longziekte. Deze stijging wordt onder meer
veroorzaakt door een stijging van inactiviteit, ongezond eten en tabaksgebruik.Geschat wordt
dat inactiviteit direct (en indirect via hoge bloeddruk, hoge cholesterol en obesitas) leidt tot 1.9
miljoen doden wereldwijd. Fysieke activiteit kan het risico verminderen op het overlijden aan
de niet overdraagbare ziekten, maar kan ook het risico verminderen op stress en depressies.
Fysieke activiteit voorkomt en vermindert spanning en kan het lichaamsgewicht en chronische
pijn reguleren.
Naast de goede gezondheidseffecten van het doen van sport heeft sport ook een mobiliserende
potentie. Sport trekt mensen aan en brengt mensen bij elkaar, die anders soms moeilijk
bereikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld straatkinderen. Dit vormt een goede mogelijkheid om
gezondheidskwesties onder de aandacht te brengen van mensen. Om deze redenen zijn sport &
gezondheidsprojecten van groot belang voor de wereldgezondheid. Ontwikkelingsorganisaties
zetten sport steeds vaker in als middel bij gezondheidsprojecten. De vraag naar deskundigen op
het gebied van sport en gezondheid stijgt hiermee. Het thema Sport en Gezondheid bereidt de
deelnemers voor op hun toekomstige werkzaamheden binnen sport en gezondheidsprojecten.

Geschat wordt dat te weinig beweging jaarlijks leidt tot 1.9 miljoen doden wereldwijd. Fysieke activiteit kan het risico verminderen op het overlijden aan de niet overdraagbare ziekten, maar kan ook het risico verminderen op stress en depressies.

Why are some projects a success while other projects fail? Clearly, it is not only a matter of budget and dedication. Luck helps naturally. Research shows however that projects which are designed and planned with care, have a much higher success rate and longer lasting effects.

Bij de samenwerking tussen donor- en ontvangende organisatie is er vaak onvoldoende aandacht voor (interculturele) communicatie, flexibiliteit en wederzijds begrip.

Wereldwijd groeit de overtuiging dat sport vanwege haar maatschappelijke betekenis, haar populariteit en haar zichtbaarheid een katalysator én een veelzijdig instrument kan zijn voor het helpen bereiken van specifieke ontwikkelingsdoelen.

Toegang tot en deelname aan sport is een fundamenteel recht en nodig om een gezond en bevredigend leven te kunnen leven. Sport kan wezenlijk bijdragen in de strijd tegen armoede.

Sport kan partijen dichterbij brengen. Tijdens de Liberiaanse burgeroorlog werden de wapens neergelegd en als het nationale elftal speelde. De Liberiaanse voetballer George Weah kreeg zelfs een eredoctoraat voor zijn inspanningen voor de vrede.

Sport is populair en geeft op de korte termijn publicitair en organisatorisch een goede ingang naar de lokale bevolking. Als ontwikkelingsinstrument wordt het echter nóg interessanter als er sprake is van een duurzame inbedding in de lokale samenleving.

Het is belangrijk om te leren van ervaringen en daarmee de bestaande kennis uit te bouwen om de programma’s nog effectiever te maken. Monitoring en evaluatie (M&E) van projecten en programma’s spelen daarbij een essentiële rol.

3ehelft 2007 2008 2009 2010 Aids amateurverenigingen armoede Aviera project beleid Brazilië Bridging the world Capacity building casablanca checklists child clublink coach conferentieverslag conflicts conflictsituaties cursus Cyprus Disability documentaire duurzaamheid DVD Edward van Cuilenborg equality Erica Terpstra evaluation FC Barcelona Feyenoord Fifa Frits Barend gelijkheid gemeenten Gender gezondheid Gezondheidsvoorlichting Goals for Girls grassroots soccer Haarlem handboek handicap handleiding handleidingen Health hiv hockey Homeless World Cup hulporganisaties I DEAL Inspiratie- Innovatiegroep inspireren instituten IOC jeugdleiders kans voor open doel kind KNVB KNVB Academy Kracht van sport leden ledenlijst lichamelijke opvoeding lokale partnerorganisaties maatschappelijke bijdrage Millenniumdoelen monitoring Mutare MYSA netwerk netwerkleden netwerk sport en OS next step ngo's nike nota Notulen en verslagen Oeganda onderwijs onderzoek ontwikkeling ontwikkelingsorganisaties opleidingen organisaties overheid overzicht participatory video Partnerships peace peace meetings plattelandsjeugd politiek post-disaster Poverty praktijkervaring praktijkvoorbeelden project projectenbank Project management publicatie reconciliation Resolutie running samenwerking schooltelevisie seminar soccer spelprogramma's sport sport & os sportbond sportbonden sportclub sportcoalities Sport development sportkampen sportleaders sportorganisaties sportprojecten sportstructuur sportvereniging sportverenigingen stages stedenband straatdans Tanzania Teleac The Kids League toolkit trainers training trauma Uganda uitwisseling uitzending UNHCR unicef vacatures verantwoord video vluchtelingen vluchtelingenkamp VN voetbal voetbalacademies voetbalbonden voetbalclub voetbalcoaches voorbeelden vrede vrijwilligerswerk vuilnisbelt War Child warriors wat kun jij doen weerbaarheid wegwijzer werken in het buitenland WK WK 2010 WK voetbal world coaches world cup 2010 young leaders Zimbabwe Zuid-Afrika
Zelf een artikel plaatsen? Log in.