Contact | Registreren| Inloggen
rss
maandag, 15 oktober 2018
Organisaties
Gevonden organisaties
NCDO
NCDO
NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen. Wij werken daarbij samen met overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap.
Oxfam Novib
Oxfam Novib
Oxfam Novib steunt projecten, versterkt lokale organisaties en voert campagnes voor rechtvaardig beleid, omdat armoede en onrecht wereldwijde problemen zijn en te maken hebben met onrechtvaardige economische en politieke verhoudingen. Oxfam Novib werkt samen met Oxfam International.
Right to Play
Right to Play
Right to Play werkt in 23 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Doel is om door sport de ontwikkeling van kinderen en daarmee de gemeenschappen te versterken.
COS Nederland
COS Nederland
COS Nederland is de landelijke vereniging van veertien centra voor internationale samenwerking, de COSsen. Zij werken lokaal aan een rechtvaardige en duurzame wereld door burgers, gemeenten, scholen, lokale maatschappelijke organisaties en bedrijven daarbij te betrekken.
Impulsis
Impulsis
Impulsis is hét loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. Een gezamenlijk initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie. Impulsis heeft geen eigen sportprojecten in ontwikkelingslanden.
ISOP
ISOP
ISOP (Internationale Studenten Ontwikkelings Projecten) - wordt geleid door Nederlandse studenten op een non-profit basis. ISOP kent een nauwe betrokkenheid bij Latijns-Amerika en de ontwikkeling van het continent.
PAX
PAX
PAX werkt samen met betrokken burgers en partners in conflictgebieden aan het beschermen van human security, het voorkomen en beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede.
Plan Nederland
Plan Nederland
Plan Nederland streeft naar blijvende verbeteringen in het leven van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden door: kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen hun mogelijkheden te vergroten om volledig in de samenleving te participeren; het bewerkstelligen van communicatie tussen mensen uit verschillende landen en culturen, zodat er een verstandhouding kan ontstaan die begrip en saamhorigheid bevordert; op te komen voor de rechten van kinderen, waar ook ter wereld.
PSO
PSO
PSO is een door de Nederlandse Overheid gesubsidieerde organisatie, die door het uitzenden van ontwikkelingswerkers meewerkt aan het versterken van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden.
Terre des Hommes
Terre des Hommes
Terre des Hommes zet zich in voor de rechten van kinderen wereldwijd. Daarom steunt Terre des Hommes zo\'n 275 projecten, die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door lokale organisaties. Terre des Hommes voert ook campagne voor kinderrechten