Contact | Registreren| Inloggen
rss
maandag, 15 oktober 2018
Disclaimer

Deze website is een uitgave van NCDO (link naar NCDO.nl). Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij NCDO.

NCDO besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan. NCDO aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Deze website bevat links naar andere sites. NCDO is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

NCDO behoudt zich het recht voor materiaal van deze website te verwijderen. NCDO zal dit in ieder geval doen als de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of in strijd met de openbare orde. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden. Ook bijdragen die expliciet bedoelt zijn om NCDO, de auteur of betrokken personen en/of bedrijven te schaden, worden zonder discussie verwijderd. 

Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van NCDO.

International Sports Alliance

Adres
Marathonloop 1
5235 AA ‘s-Hertogenbosch

 

Telefoon
073 64 94 256

 

E-mail
info@isa-youth.org