Contact | Registreren| Inloggen
rss
maandag, 15 oktober 2018
Artikel
Gepost op 28.01.15 - - Redactie
Share Print Forward
Publiek-Private Partnerschappen in Sport for Development: Lessons Learned

Vanuit het maatschappelijk middenveld, de overheid en het bedrijfsleven is er groeiende aandacht voor vernieuwende samenwerkingsvormen. Dit geldt ook voor sport for development organisaties. Een belangrijk type nieuwe samenwerking is het publiek-private partnerschap, ofwel PPP. PPP’s gaan er van uit dat voor een effectieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling betrokkenheid van verschillende actoren nodig is. Maar hoe bundelen deze actoren hun krachten? Wat voor lessen zijn in dit nieuwe speelveld tot nu toe geleerd? En hoe kunnen organisaties hier zelf mee aan de slag?

Om deze vragen verder te verkennen hebben de International Sports Alliance (ISA) en Respo International binnen het programma Dutch Movement Sport for Development van NCDO in 2014 co-creatie trajecten in gang gezet. Samen met partners uit het onderwijs, de ontwikkelingssector, de sportsector en het bedrijfsleven hebben ISA en Respo International partnerships ontwikkeld, gericht op de ondersteuning van sport for development programma’s in Ethiopië, Indonesië, Kenia en Uganda.

Belangrijk aandachtspunt binnen deze samenwerkingsverbanden was tevens het creëren van draagvlak voor sport for development in Nederland. Op basis de ervaringen binnen deze trajecten bespreekt deze publicatie de lessons learned voor publiek-private partnerschappen waarbij partijen uit de sport, ontwikkelingssamenwerking, het onderwijs en het bedrijfsleven samen optrekken.

Aan het tot stand komen van deze publicatie hebben de volgende organisaties meegewerkt: International Sports Alliance, Respo International, Cordaid, GAIN Nederland, Orange Sports Forum, RVO en CIOS Nederland.

Deze publicatie kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

International Sports Alliance (ISA)
Marathonloop 1
5235 AA ’s-Hertogenbosch
info@isa-youth.org
+31 (0)73 64 94 256
www.isa-youth.org

Share Print Forward